bg1

11-07 2016 >>

侯露露
教育经历:2011—2015年  南京体育学院

工作经历:南京金吉鸟健身江宁万达店
                  2015年初6月28日入职南京金吉鸟健身连锁江宁万达店成为一名私人教练,后被内部调动到江宁万科店,2016年在万科店尽职工作直到现在

相关技能:国家健身教练资格证
                  EPTC急速减脂认证
                  健美操国家二级运动员

未来规划:加强专业知识 做好自己的本职工作 不给团队拖后腿。

教育方式:认真写好训练计划 询问会员训练感受,增强趣味性。


\

\